DE JURIDISCHE ASPECTEN VAN HET ILLEGALE ZENDEN

Toen Koekoeroe uit de lucht was gehaald waren er nogal wat mensen geschrokken en waren ze bang voor de andere activiteiten die in het pand waren gehuisvest. De wildste verhalen over demogelijke gevolgen gingen in het rond. Nu had de radiogroep natuurlijk enig navraag gedaan bij piratenzenders in de regio en daaruit hebben we een beeld gekregen van het opsporingsbeleid van de radiocontroledienst.

Ten eerste was er de laatste jaren, tot mei 1996 in de Leidseregio vrijwel geen zender uit de lucht gehaald. Het is zo dat Nederland opgedeelt is in verschillende regio's en dat iedereregio maar een paar tiepes heeft van de 'radiocontroledienst'*. De RCD valt gek genoeg onder het ministerie van verkeer enwaterstaat en niet meer als vroeger onder de PTT.

In Den Haag, een stad die wemelt van de piratenzenders, kent de RCD alle piraten en weet ze waarvandaan ze uitzenden. De twee RCD-ers staan daar geloof ik bekend onder de piraten als de kale en de dikke. Er is daar sprake van een soort gedoogbeleid en sommige zenders krijgen in hun studio zo'n 1 keer in het halfjaar bezoek van de RCD. Zij nemen dan de zender in beslag en laten de rest van de apparatuur met rust. Twee uur later zit de zender weer in de lucht vanuit de zelfde lokatie natuurlijk.

In Den Haag woont ook een kerel die zo'n beetje alle zenders maakt voor zuidhollandse piraten. De politieke Haagse zender Tonka zendt zo'n twee jaar dagelijks uit, zij het vanaf 22 uur 's avonds en heeft nog nooit problemen gehad met de RCD.

In de Leidse regio ligt het niet wezenlijk anders maar hier zijn wel minder piraten actief. Een piraat uit Zoeterwoude is er al zeven keer uitgehaald en de RCD beperkt zich iedere keer tot het meenemen van de zender. Ze kunnen hem dan een boete geven die oploopt naarmate hij meer keren uit de lucht wordt gehaald. Iedere keer zendt hij binnen een week weer uit vanaf het zelfde adres.

Het illegaal zenden krijgt pas prioriteit bij justitie wanneer je stoort (b.v. vliegverkeer) of wanneer je reclame maakt.

Kortom het is niet echt een 'hot item' zoals eenjaar of vijftien geleden. Het initiatief om een zender uit de lucht te halen ligt trouwens volledig bij de RCD en niet bij de politie. De sterke arm der wet assisteert slechts wanneer de RCD dit vraagt. Het pand waarvan de zender uitzendt ontruimen of dicht timmeren vanwege de aanwezigheid van een zender kan niet.

Wanneer je dan ook nog eens weet dat, zover ons bekend, er geen enkele politieke zender de afgelopen tien jaar uit de lucht is gehaald mag je toch wel concluderen dat het allemaal wat minder 'heftig' is dan door sommigen wordt gedacht.

Note:
*De radiocontroledienst heeft inmiddels een ander naam.

Koekoeroe Reedio - 97.4 FM - Radikale Info en Muziek